Våra frågeställningar och ansöknings förfarande

När pedagogerna sökte för att få resa med till Bassa Reggiana så fick de formulera sig i en ansökan om varför de ville åka.
Det var många som sökte 190 st i första utagningen och 90 i andra.
Det bildades en referensgrupp grupp som tillsamans titta de på ansökningarna utifrån de kriterier som gällde.
Då hade respektive förskolechef gjort en proiritering som man tog hänsyn till.
Referensgruppen gjorde ett förslag till urval som presenterades på ledningsmöte och där beslutades vilka som skulle åka på studieresan.Vi har också preneterat arbetet och processen regelbundet i SSG med fackliga representanter.
Ansökan och kriterier såg ut enligt nedan:

Ansökan till deltagande i

”en resa i lärande”

– ett möte med Bassa Reggiana i Italien
                        Resan kommer att äga rum i oktober månad

         Namn:

         Arbetsplats:

Jag vill resa för att:

Vad tänker du att förskolan skall vara för plats?
Beskriv dina tankar och erfarenheter:Fokus

- Att ur så många aspekter som möjligt vill försöka förstå

barns lärande i ett demokratiskt sammanhang

miljöer för utforskande med många ”språk”


Kriterier
 ·        Ser möjligheter genom att i mötet med andra pedagoger förstå mer om sitt eget sammanhang

·        Att ha viljan att fördjupa och utmanas i sitt arbetssätt

·        Att ha vilja att ingå i ett lärande nätverk där man lär av varandra och tar ansvar för mötas på ett respektfullt sätt

Arbetslag  - som vill utvecklas och fördjupa sitt arbete enligt ovanstående

”Vi behöver en lärare som ibland är regissör, ibland manusförfattare, ibland ridå och fond och ibland sufflör. En
lärare som är både mild och sträng, som är ljussättare, som fördelar färger och som till och med är publik –
åskådaren som betraktar, klappar i händerna ibland, eller förblir tyst, fylld av känslor, som ibland bedömer
skeptiskt och vid andra tillfällen applåderar med entusiasm.”
Loris Malaguzzi(ur Att göra lärandet synligt)
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar