torsdag 17 oktober 2013

En veckas jobbskuggning snart till ända

En vecka som gett många tankevändor och fördjupningar hos oss alla. Vi har slagits av hur djupa värden som präglar organisation och de pedagoger och pedagogistor vi har jobbskuggat. Hur förskolorna lyfts och bärs av samma värden där alla som arbetar i förskolan har en STARK YRKESSTOLTHET. Ordet Yrkesstolthet blir vårt första värdeord och följs av fler som vi samlade ihop under kvällens reflektion:
 
LYSSNANDE   GENOMTÄNKT   VÄLKOMNANDE   RESPEKT   ÖPPENHET
 
 
 
Demokratibegreppet är ett centralt begrepp i hela regionen och vi fick denna mening att fundera vidare på:
 
"Att strukturera för demokrati" Att skapa en organisation som stödjer att demokrati kan utövas.
 
Att arbeta med forskningsområden, där man forskar utifrån barns nyfikenhet. Att det projekterande arbetsättet blir ett verb istället för ett substantiv. Inte tänka projekt som ett objekt utan som ett sätt att se och lyssna på barnen.
 
"Filosofin och idéerna behöver konkretiseras och materialiseras"
 
Materialitet - materialen kommunicerar med oss
 
Förbindelser mellan de olika språken i miljöerna - de olika språken behöver varandra
 
Gruppens och förskolans identitet är viktig och skapar en kommunikation
 
Levande dokumentationer som lämnar spår
 
Cecilia - Sofie - Helena - Erika - Christina - Anna-Karin - Carina och Mia
 

söndag 13 oktober 2013

Framme i Reggio Emilia

Nu har vi tillbringat en fantastisk helg i Reggio Emilia. Idag fick vi erfara hur en stad kan involvera barn och föräldrar i sin kultur. Naturhistoriska och etnografiska museet hade tillsamans med tre andra bjudit in till en familjedag. Utanför byggnden på torget skapade barn och vuxna tillsammans med atelieristor och pedagoger tillsammans.Inne i byggnaden pågick spännande möten där barn erbjöds att skapa sin spår. Ett underbart tillägg till museets samlingar.
Underbart att få förmånen att uppleva detta medskapande mitt i stadens myllrande folkliv. I morgon är det dags för jobbskuggning det känns spännade att ha fem dagar framför sig där vi kan få se, reflektera och mötas i ett delande av praktik.torsdag 10 oktober 2013

Comenius jobbskuggning

Under fem dagar kommer 8 personer bestående av pedagoger, pedagogistor/ utvecklingsförstärkare och specialpedagog jobbskugga olika praktiker i Bassa Reggiana och det är våra kollegor i Progettinfantzia som tar emot oss .http://www.progettinfanzia.it/
 
 Vi kommer att dela våra tankar och reflektioner så att ni kan följa.Vi kommer också besöka Remida center i Reggio Emilia http://zerosei.comune.re.it/inter/remida.htm.
Välkomna