fredag 19 oktober 2012

Sinnenas Trädgård

"Sinnenas trädgård"
Andra dagen besökte vi småbarnsförskolan Zenit i kommunen Brescello.
Vi fick en fantastisk upplevelse! Utemiljön var fantastisk, innemiljön väl genomtänkt. Den gav ett lugn samtidigt som den var utmanande!
Pedagoger, föräldrar och barn hade med enkla medel skapat en miljö för harmoni och lärande där alla sinnen tilltalades och utmanades.
Harmonin i miljön genomsyrade allt och upplevelsen av hur positivt det påverkade personalen och barnen och även oss var slående!
Eva, fsk Backa kyrkogatan 3
Katja, Monica & Karin Skogomefsk

onsdag 17 oktober 2012

RAY OF LIGHT & ReggioEmilia

I ljus ateljen Ray OF Light i Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia utforskar man och knyter ihop många olika språk och kunskaper. Simone Armini lotsar oss varsamt och eftertänksamt genom denna underbara atelje.
 Där alla språk kan talas och talas och där man inte sätter stämpeln Naturvetenskap på utforskandet av ljuset.
Simone beskriver och tillskriver ljuset ett stort värde - där barn kan skaffa sig erfarenheter i, med och kring ljusets fenomen.
" Vi ser ljuset på olika sätt pågrund av vilka material det möter"
I mötet med ljuset ställer materialet  frågorna till barnen. Där undersöker barnen sin/sina relationer till ljuset, förhåller sig till frågorna som uppstår och kliver vidare i sin nyfikenhet med den vuxne som en reflektionspartner. En vuxen som som inte ger svar på frågorna utan istället förstärker upplevesen, skjuter till, samspelar på ett reflekterande sätt. En vuxen som inte ger ett direkt svar som skär av utforskandet -  utan istället ger öppna frågor till hela barngruppen och erbjuder material som hjälper till att konkretisera. 
 LJUSET BLIR DET SOM BINDER SAMMAN...


Ljusfontän på Piazza 25 Aprile

tisdag 16 oktober 2012

Bamby Reggiolo - och en berättelse om att skapa en karta för förskolan och föräldrars delaktighet


På förskolan Bambay i Reggiolo har verksamheten kommit igång efter jordbävningarna som påverkat staden mycket.
Man pratar mycket kring miljön och hur BARNEN TILLSKRIVER MENING TILL MILJÖN!
Att det som händer sker i relationerna där barn möts.
En miljö som kan provocera - utmana - för att ge möjlighet till barnen att växa. Här möter man de yngsta barnen upp till tre år.

Vi fick uppmaningen att se om vi kunde se deras komunikation mot föräldrarna och se samarbetet.
- Det som var synligt var att förskolan och de grupper som finns i den syntes i ett sammanhang där man visade att man satt värde på Interaktionen.
I entren mötes man av en tydlig identitet och historik som berättade förskolans berättelse. Men också det som barnen mött under sin dag.

Pedagogistan berättar hur de under ett år arbetat med fokus förskolan som en plats för intreaktion föräldrars delaktighet. Hon säger bland annat " Att det handlar om att förändra från att ta del av TILL att VARA EN DEL AV NÅGOT" 
I ett systematiskt tänkande måste vi värna om alla delarna - att i ett sådnat projekt växer man tillsammans som grupp.

måndag 15 oktober 2012

Guastalla - Äntligen framme!

Efter en resa som tog en annan vändning än vi tänkt är vi nu på plats 8 timmar senare än det var planerat flyget var inställt så det blev en lååång väntan på Kastrup. Så det blir bara att krypa i sängen.
I morgon blir det äntligen dags att få möta våra vänner här i Bassa Reggiana och ta del av deras arbete på förskolorna. Vårt första besök blir på Infant toddler center "Bamby" i Reggiolo som är en förskola för de yngsta barnen.

torsdag 11 oktober 2012

Nu reser resegrupp 2

Snart är det dags för 20 förväntansfulla pedagoger att möta förskolorna i Bassa Reggiana.Vi reser på måndag 15/10 och är hemma igen fredag den 19/10. 
Vi kommer att försöka uppdatera varje dag med bilder och reflektioner. 
Välkomna att följa vår resa i lärande.
// Mia
Strån vid vägen till floden (Guastella maj2012)