tisdag 28 augusti 2012

Inspirationsbilder


Guastella

Material att utforska




Pedagoger i nära relation och utforskande tillsammans

Många reflektioner och tankar senare....

Nu efter sommaren har vardagen så smått börjat rulla på. Många av pedagogerna möter nu nya familjer i sitt viktiga introduktions arbete.
Vi kommer att lägga in en del från resan under terminen och knyta ihop det med nästa resegrupps reflektioner. Idag möts dessa pedagoger för första gången.

För att kunna ha en förståelse för den förskolekultur de kommer att möta i Bassa Reggiana så får de läsa detta kompendiet som beskriver Reggio Emilias kommunala förskolor.
tidningen förskolans specialnummer