fredag 30 november 2012

Never tell me the sky is the limit,

“Never tell me the sky is the limit, when there are the footprints on the Moon” – unknown
“Berätta aldrig att du inte kan nå till himlen, när det finns fotspår på månen” OkändEn reflektion av Natasa/ det finns som pdf under fliken reflektioner med bilder till.

RECEPTET FÖR NYBÖRJARE - Reggio Emilia
 Förberedelse
ü  Glöm allt du vet eller tror du vet om hur barn lär sig - Vuxen logik är statisk, barns logik är dynamisk
ü  Sluta tänka att vi lär barn  – barn är födda kompetenta och har förmåga att använda sina sinnen
ü  Ta bort behovet att skydda barnen från världen de lever i och visa dem vägen– utmana och ge barnen möjlighet att utforska istället
ü  Kämpa mot din egen drift att ge barn färdiga svar om allt – fråga och låt dem tänka och få sina egna uppfattningar, dra sina egna slutsatser och komma på svar
ü  Öppna dina sinnen för nya perspektiv – du ska se dig omkring med nya ögon
ü  Översätt inte händelser till barnen med hjälp av din erfarenhet – låt barnen skapa sina egna upplevelser och möjlighet att upptäcka det okända
Ingredienser (som vi måste bevara och uppmuntra hos och för varje barn)
NOTERA: alla ingredienser är omätbara mängder
v  kreativitet- förstör inte barns kreativitet med förklaringar av hela procesen. Låt de skapa själva.
v  fantasi – det är underbart att drömma!
v  glädje – gör ingenting utan glädje och lust
v  nyfikenhet – låt barn få en bredare förståelse de lär sig mycket mera när de gör det själva
v  möjlighet – skapa möjligheter
v  utmaning – utmana barnen med olika, nya material, miljöer och situationer
v  kärlek – ge barn kärlek, det stärker barns självkänsla
v  stöd– barnen så de förstår hur kompetenta de är och utmana dem att säga vad de tycker
v  frågor – svara på barns frågor med frågor som utmanar till att tänka vidare
v  känslor – de upplever med alla sinnen i projektarbeten, det man gör med hela ”kroppen fastnar i knoppen”
v  kultur – ge barn ansvar och en huvudroll. Barn är vår framtid och de skapar kultur
v  olika material – Ju mer olika material barn använder ju  bredare blir deras kunskap
v  samspel med andra barn - barn behöver andra barn - att jobba, skapa och lära sig tillsammans med
v  miljö som tredje pedagog – skapa miljöer som ger barn möjlighet och utmaningar
Instruktioner
Ø  Investera i ett lyssnande
Ø  Observera och försöka fånga upp kulturella trådar som exempel barns intresse och deras relationer till varandra
Ø  Se vilka aktiviteter de väljer,  vad de upplever, lär och utforskar i de aktiviteterna
Ø  Dokumentera för att visa fokus och tänk vad du vill visa med detta
Ø  Under observation och dokumentation varosynlig som möjligt
Ø  Dokumentera och funderaefterarbetet
Ø  Förklara för föräldrar om hur vi jobbar och varför vi jobbar på detta sätt
Ø  Försök att få med föräldrar i en delaktighet så mycket som möjligt
Ø  Använda kunskap och idéer från dina kollegor – flera hjärnor tänker och vet mer än en
Ø  Kom ihåg att vi inte skulle ge svar utan att se att processen är en förutsättning för lärande


fredag 19 oktober 2012

Sinnenas Trädgård

"Sinnenas trädgård"
Andra dagen besökte vi småbarnsförskolan Zenit i kommunen Brescello.
Vi fick en fantastisk upplevelse! Utemiljön var fantastisk, innemiljön väl genomtänkt. Den gav ett lugn samtidigt som den var utmanande!
Pedagoger, föräldrar och barn hade med enkla medel skapat en miljö för harmoni och lärande där alla sinnen tilltalades och utmanades.
Harmonin i miljön genomsyrade allt och upplevelsen av hur positivt det påverkade personalen och barnen och även oss var slående!
Eva, fsk Backa kyrkogatan 3
Katja, Monica & Karin Skogomefsk

onsdag 17 oktober 2012

RAY OF LIGHT & ReggioEmilia

I ljus ateljen Ray OF Light i Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia utforskar man och knyter ihop många olika språk och kunskaper. Simone Armini lotsar oss varsamt och eftertänksamt genom denna underbara atelje.
 Där alla språk kan talas och talas och där man inte sätter stämpeln Naturvetenskap på utforskandet av ljuset.
Simone beskriver och tillskriver ljuset ett stort värde - där barn kan skaffa sig erfarenheter i, med och kring ljusets fenomen.
" Vi ser ljuset på olika sätt pågrund av vilka material det möter"
I mötet med ljuset ställer materialet  frågorna till barnen. Där undersöker barnen sin/sina relationer till ljuset, förhåller sig till frågorna som uppstår och kliver vidare i sin nyfikenhet med den vuxne som en reflektionspartner. En vuxen som som inte ger svar på frågorna utan istället förstärker upplevesen, skjuter till, samspelar på ett reflekterande sätt. En vuxen som inte ger ett direkt svar som skär av utforskandet -  utan istället ger öppna frågor till hela barngruppen och erbjuder material som hjälper till att konkretisera. 
 LJUSET BLIR DET SOM BINDER SAMMAN...


Ljusfontän på Piazza 25 Aprile

tisdag 16 oktober 2012

Bamby Reggiolo - och en berättelse om att skapa en karta för förskolan och föräldrars delaktighet


På förskolan Bambay i Reggiolo har verksamheten kommit igång efter jordbävningarna som påverkat staden mycket.
Man pratar mycket kring miljön och hur BARNEN TILLSKRIVER MENING TILL MILJÖN!
Att det som händer sker i relationerna där barn möts.
En miljö som kan provocera - utmana - för att ge möjlighet till barnen att växa. Här möter man de yngsta barnen upp till tre år.

Vi fick uppmaningen att se om vi kunde se deras komunikation mot föräldrarna och se samarbetet.
- Det som var synligt var att förskolan och de grupper som finns i den syntes i ett sammanhang där man visade att man satt värde på Interaktionen.
I entren mötes man av en tydlig identitet och historik som berättade förskolans berättelse. Men också det som barnen mött under sin dag.

Pedagogistan berättar hur de under ett år arbetat med fokus förskolan som en plats för intreaktion föräldrars delaktighet. Hon säger bland annat " Att det handlar om att förändra från att ta del av TILL att VARA EN DEL AV NÅGOT" 
I ett systematiskt tänkande måste vi värna om alla delarna - att i ett sådnat projekt växer man tillsammans som grupp.

måndag 15 oktober 2012

Guastalla - Äntligen framme!

Efter en resa som tog en annan vändning än vi tänkt är vi nu på plats 8 timmar senare än det var planerat flyget var inställt så det blev en lååång väntan på Kastrup. Så det blir bara att krypa i sängen.
I morgon blir det äntligen dags att få möta våra vänner här i Bassa Reggiana och ta del av deras arbete på förskolorna. Vårt första besök blir på Infant toddler center "Bamby" i Reggiolo som är en förskola för de yngsta barnen.

torsdag 11 oktober 2012

Nu reser resegrupp 2

Snart är det dags för 20 förväntansfulla pedagoger att möta förskolorna i Bassa Reggiana.Vi reser på måndag 15/10 och är hemma igen fredag den 19/10. 
Vi kommer att försöka uppdatera varje dag med bilder och reflektioner. 
Välkomna att följa vår resa i lärande.
// Mia
Strån vid vägen till floden (Guastella maj2012)

tisdag 28 augusti 2012

Inspirationsbilder


Guastella

Material att utforska
Pedagoger i nära relation och utforskande tillsammans

Många reflektioner och tankar senare....

Nu efter sommaren har vardagen så smått börjat rulla på. Många av pedagogerna möter nu nya familjer i sitt viktiga introduktions arbete.
Vi kommer att lägga in en del från resan under terminen och knyta ihop det med nästa resegrupps reflektioner. Idag möts dessa pedagoger för första gången.

För att kunna ha en förståelse för den förskolekultur de kommer att möta i Bassa Reggiana så får de läsa detta kompendiet som beskriver Reggio Emilias kommunala förskolor.
tidningen förskolans specialnummer

fredag 1 juni 2012

En vecka har gått...

Nu är det en vecka sedan jag kom hem omtumlad och uppfylld av alla möten både fysiskt men också sinnligt, rumsligt, känslomässigt och mentalt.
Sköldpadda som barn skapat på Arcobaleno
Den finns på atriumgården där det bor en riktig sköldpadda

Veckan har varit fylld av arbete som en arbetsvecka är -  men i tanken har jag varit kvar i Bassa Reggiana - När jag nås av nyheten att de råkat ut för en ny jordbävning i distriktet och att de denna gång blivit mer påverkande, så går min tankar till dem som bor där, på alla de vänner stora och små som drabbats direkt eller indirekt.
Men jag fylls också av en känsla att de med sin goda solidariska grund kommer att kunna ta tag i all oro och omorganisation. Att den kollektiva process och känslan för varandra som medborgare kommer att var en trygghet i regionens arbete och i förskolans arbete för att skapa något meningsfullt för alla barnen. Jag fick höra att man ordnat utomhus läger för förskolans barn i parkerna för att skapa ett sammanhang för barn och familjer då förskolorna är stängda för översyn och ur säkerhetsskäl- Tänk vad viktigt att ordna mötesplatser där man möts och kan leka, där man kan vara i ett välbekant sammanhang,  träffa vänner och prata om sin oro! 

Palazzo Guastalla


Nu hoppas jag att allt snart blir bra igen och att alla förskolor kan öppna.
Tack Progetti Infanzia för en underbar vecka och våra tankar är hos er.
Vi kommer att fortsätta delge alla våra reflektioner och tankar.
Sidan kommer kanske förändras lite layout mässigt men känn er välkomna att läsa, reflektera tillsammans!

torsdag 24 maj 2012

Fjärde dagen.

På förskolan Arcobaleno (Regnbågen) i Guastalla välkomnas vi av både barn och vuxna, in i en fantastisk miljö som sjuder av liv och kreativitet. Jag är så förundrad över det harmoniska brus och myller av barn, material, dokumentation och vuxna som vi möter.

Jag har nog inte förstått att det kan finnas en så stor frihet i allt det organiserade. Eller tvärtom.. Det är förresten väldigt mycket jag inte har förstått. Och mina nya insikter igår, får jag inte riktigt tag på idag.. Tacksam att jag reser med en grupp människor som är öppna, nyfikna, ödmjuka och som kan bjuda på sina egna reflektioner och att vi kan skratta med oss själva, och inte nödvändigtvis åt oss själva.

För mig var det en stark upplevelse idag att uppleva barnens krativitet och fokus i de små grupperna - men framför allt barnens vänskap och värme gentemot varandra.

Miljön är så vacker och rik på material, möjligheter och berättande dokumentationer, så att jag inte kan ta in allt. Jag hoppas få återvända...

Tack Alessandra, Simon, barn, pedagoger och övrig personal på förskolan Arcobaleno!

/Carina Lindblad

tisdag 22 maj 2012

Andra dagen - Stella - Luzzara och Ray of Light


............... Möte på Stella -  Att ta tag i det som sker omkring barnen - lyfta barns berättelse..
-"Det var min morfars kor som dog i jordbävningen"
 Barns undran, erfarenheter och tankar ligger i fokus denna samling.
 Berättandet och frågan skapas i stunden.
 vart kan denna berättelse ta vägen? Vad hände sedan?

I barnens miljö på Stella möts miljö, material och ställer frågorna och skapar nyfikenhet.
Projekten växer fram under varsam observation, reflektion och inhämtadet av kunskap hos pedagogerna för att kunna fokusera! Sedan reflekterar de tillsammans med varandra och pedagogistan för att kunna ge nästa utmaning göra nästa tillägg till barnen.
Barnens intresse och nyfikenhet driver projektarbetet FRAMÅT......

Kamerans språk -
Här väcks många frågor tankar och reflektioner som vi får hjälp med av Patrica - hon beskriver arbetet på förskolan och hur ett projekt väcks till liv!Återvinnings material som sätter igång fanatsin!PÅ Loris Malaguzzicentret bjuds vi in på Ray of light - Ljusateljen- Simone Armini tar oss med på en upplevesle som skapar många tankar, reflektioner och provikationer!
Sätten att komma vidare på bärs inte av de enskilda orden utan av mångfalden i undersökandet
Att söka de rätta orden kan vara bekvämare för pedagogen. Det kan vara obekvämare att vara kvar i utforskande!
JU rikare miljö i materialet desto rikare språkligt miljö...

Mia Andersson


måndag 21 maj 2012

Första dagen - full av intryck och välkomnandeCristian Fabbi Simone Armini Giliola Belli Progetti Infanzia
 Ett möte med många nyckelord - Smaka på Öppenhet inför förändring - Lyssnadet - Dokumentera för att lära känna det ENSKILDA BARNET, BARNGRUPPEN och BARNDOMEN - ALLT Är REALATIONER - Skapa kopplingar - Skapa sammanhang...
Det blev ett fullspäckat schema med god mat, spännande möten och många reflektioner TILLSAMMANS. Vi ser fram emot morgondagens besök på Stella i Luzzara
Mia Andersson

söndag 20 maj 2012

Snart resaI morgon klockan sju bär det av till Bologna. Det är 22 förväntansfulla pedagoger som skall möta förskolors arbete i Bassa Reggiana i Norra Italien.
Vi kommer att bo i Guastalla och bland annat besöka tre förskolor i området, ljus ateljén på Loris Malaguzzi centret i Reggio Emilia.
 Här skall jag försöka hålla er uppdaterade kring våra tankar, reflektioner och kanske visa en del bilder.
 Ciao Ciao och på återseende! Mia Andersson